Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

TC 3 Seminars Brandveiligheid

Voor ontwerpers, brandadviseurs, brandweer en bouwtoezicht houdt de Technische Commissie 3 'Brandveiligheid van staalconstructies' regelmatig seminars over belangrijke thema's in brandveiligheid.

« terug naar Evenementen

Het meest recente TC3-seminar dateert van 27 mei 2016. Het seminar was gewijd aan sprinklers. Hieronder vindt u verdere info en het programma.

  Sprinklers: 'theorie & praktijk'

datum vrijdag 27 mei 2016, 10:00–17:30 uur

locatie Troned Safety Campus, Enschede (voormalige vliegbasis Twente, entree aan einde Oude Vliegveldweg). Routebeschrijving

bestemd voor architecten, constructeurs, adviseurs brandveiligheid en medewerkers brandweer en bouwtoezicht. Oók interessant voor andere disciplines binnen de Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk.

deelname gratis

organisatie Technische Commissie 3 Brandveiligheid Staalconstructies

   i.s.m.   

 

Het seminar ‘Sprinklers: theorie & praktijk’ is de jongste aflevering in de doorlopende serie theorie & praktijk-seminars van de Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal, vooral gericht op architecten en constructief ontwerpers, brandveiligheidsadviseurs en (toetsende) functionarissen bij brandweer en bouwtoezicht.

Elk jaar spreken deskundigen uit de theorie en de praktijk zich uit over één belangrijk, actueel thema in de zorg voor de brandveiligheid van en in gebouwen. Ze delen hun kennis, inzichten en ervaringen en moedigen u, als seminardeelnemer, aan om hetzelfde te doen. Immers, door de dialoog leren we van elkaar en kunnen we met elkaar bijdragen aan een gemeenschappelijke, eenduidige visie op de brandveiligheid van onze gebouwde omgeving.

Fire Safety Engineering, brandwerende scheidingen en brandwerende coatings waren de onderwerpen van voorgaande seminars. Dit jaar is ’t de beurt aan sprinklers.

Veiligheid voor alles

Sprinklers zijn er in verschillende typen en systemen en ze zijn ook op verschillende manieren aan te sturen en in te zetten. De keuzes uit deze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin de sprinklers worden toegepast en hun primaire functie: het beheersbaar houden van een brand (‘controle mode’) zoals doorgaans gevraagd voor kantoor- en winkelfuncties óf het direct onderdrukken van een brand (‘suppression mode’) zoals voor opslag- en distributiegebouwen.

Maar in de basis hebben alle sprinklers één ding gemeen: een beginnende brand blíjft een beginnende brand die óf direct wordt geblust of in elk geval wordt beheerst. Hierdoor wordt branduitbreiding voorkomen, directe brandschade aan gebouw en inventaris beperkt én gevolgschade, zoals langdurige verstoring van het bedrijfsproces, geminimaliseerd.
Daarnaast zorgen sprinklers voor reductie en koeling van rook en hete gassen in de ruimte en dat komt de persoonlijke veiligheid ten goede.

Veilige en rendabele investering

In de Nederlandse projectpraktijk is de sprinklerinstallatie inmiddels een gebruikelijke brandveiligheidsvoorziening in atria, hoogbouw en industriële gebouwen met grote compartimenten. Maar ook voor de meer gangbare gebouwen en gebouwdelen zijn sprinklers een doeltreffende en (kosten)efficiënte oplossing.

Natuurlijk, een sprinklerinstallatie, inclusief certificering, is op zich best een investering. Maar die investering laat zich terugverdienen in:
‘onbetaalbare’ veiligheid van personen en waardevolle machines, apparaten en interieurs;
vrijheid in het ontwerpen en uitvoeren van gebouwvolumes en plattegronden en indelen en herindelen van ruimten;
grotere kans op bedrijfscontinuïteit tijdens een brand, zonder grote omzetderving;
betrouwbaarheid: kleinere kans op onnodige meldingen en daarmee uitrukken van de brandweer;
zekerheid: een sprinkler gaat sproeien als ie moet sproeien én
doelmatigheid: een sprinkler sproeit altijd op de juiste plaats (van de brand), bij de vooraf ingestelde temperatuur. De statistieken onderschrijven dat: ruim 50% van alle branden in gebouwen wordt beheerst met slechts één of twee sprinklers.

Constructieve besparingen

Daar komt nog bij dat bij toepassing van sprinklers de eisen aan de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie en van scheidingsconstructies (in het kader van WBDBO) aanzienlijk omlaag kunnen of zelfs geheel kunnen vervallen. De sprinklers gaan immers brandvoortplanting tegen, houden de brandtemperatuur in de ruimte laag en koelen de constructiedelen in de buurt van de brandhaard.

Zo komt de temperatuur van een stálen draagconstructie niet hoger dan 200 ºC, ruim onder de kritieke temperatuur van zo’n 500 á 650 ºC waarbij de staalconstructie kan bezwijken. Hierdoor behoeft de staalconstructie geen of veel minder (aanvullende) brandwerende bescherming.
Bij een sprinklerinstallatie kunnen dan ook heel wat bouwkundige en constructieve brandwerendheidsvoorzieningen achterwege blijven; een fikse kostenbesparing. Vooral bij grote gebouwen zal de vergelijking tussen de kosten van al deze voorzieningen en die van een sprinklerinstallatie dikwijls in het voordeel van de sprinkler uitvallen. Bijkomend financieel pluspunt is dat verzekeraars vaak een lagere premie brandverzekering berekenen als er een sprinklerinstallatie aanwezig is.

De gemeente kan toestemming verlenen tot het verlagen van de brandwerendheidseisen op grond van het gelijkwaardigheidsartikel in het Bouwbesluit. In plaats van reductie van eisen is het ook mogelijk om via Fire Safety Engineering het effect van de sprinklerinstallatie te verdisconteren in de constructieve veiligheid.

State of the art in sprinklers

Reden genoeg voor een seminar ‘Sprinklers: theorie & praktijk’ met de laatste stand van zaken in concepten, technieken, regels, toepassingen en ervaringen in sprinklers voor de brandveiligheid van gebouwen.
’s Ochtends worden de laatste ontwikkelingen in de sprinklertechniek uit de doeken gedaan door John van Lierop van VEBON-NOVB. Ruud Beeren van Veiligheidsregio Limburg brengt de leerrijke ervaringen en waardevolle suggesties van de brandweer in sprinklertoepassingen.

De primeur is voor Ronald Oldegarm van DGMR Adviseurs. Hij presenteert een nieuwe praktijkrichtlijn, speciaal voor ontwerpers, adviseurs en toetsers, met (ontwerp)aanbevelingen en aandachtspunten bij de toepassing van sprinklerinstallaties in gebouwen. Het eerste exemplaar van de publicatie wordt tijdens het seminar officieel uitgereikt.

Na de ochtend ‘theorie’ is de middag voorbehouden aan de praktijk: de bezichtiging van het nieuwe Brandonderzoekshuis van Troned, toegelicht door Quido Harmsen van Troned.

  Programma en deelname-informatie

  (Alvast) meer weten over sprinklers? Bezoek de sprinklermodule van www.brandveiligmetstaal.nl