Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Moderne bedrijfshallen in staal

Deze cursus geeft u een beeld van de nieuwe eisen in het Bouwbesluit op het gebied van bedrijfsgebouwen en de hallenbouw en toont de vertaling naar goede bouwkundige oplossingen.

 

« terug naar Cursussen
Moderne bedrijfshallen in staal

Aanmelden is uitsluitend mogelijk via SBRCURnet; klik hier

Doel

Ontwerpt of bouwt u moderne bedrijfsgebouwen met een gecombineerde kantoor- en industriefunctie? Of realiseert u hallen met bijvoorbeeld een industrie-, agro-, sport- of opslagfunctie? Dan heeft u te maken met steeds strengere eisen voor energiezuinigheid. Daarnaast veranderen de eisen voor brandcompartimentering en constructieve veiligheid. Ook is de norm NEN-EN 1090-4 voor de vervaardiging van constructief toegepaste, koudgevormde, dunwandige staalprofielen in ontwikkeling. Door deze cursus bent u in één middag op de hoogte van de actuele eisen in het Bouwbesluit en de belangrijkste Europese regelgeving. De cursus bestaat uit twee onderdelen: na de theoretische onderbouwing volgt de vertaling naar bruikbare, bouwkundige en constructieve oplossingen. De cursisten kunnen zelf cases aandragen, die door de ervaren docenten besproken worden. De cursus is dus zeer praktijkgericht. Deze cursus heette oorspronkelijke Hallenbouw in staal: actueel en praktisch, maar richt zich nu ook met name op de combinatie van functies en hoogwaardigere gebouwconcepten.

Bestemd voor

Bouwkundigen, bouwkundige tekenaars, aannemers, werkvoorbereiders, constructeurs, architecten, docenten, medewerkers controlerende instanties en staalconstructiebedrijven.

Niveau

MBO+, HBO en TU

Kenniseenheden

T.b.v. Constructeursregister: 2 KE/PE-punten

Tijdsduur

1 middag van 12.00 tot 17.00 uur

Waar en wanneer

Delft, dinsdag 15 november 2016
Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft

Docenten

Ing. N.J. Blauwiekel, M3C Consultancy
Dr.ir. A.F. Hamerlinck, Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck

Programma

Constructieve vormgeving, bouwkundige detaillering en certificering
- Thermische isolatie sinds 1 januari 2015 gedifferentieerd naar Rc ≥ 4,5 (gevel), Rc ≥ 6,0 (dak) en Rc ≥ 3,5 (begane grond)
- Eurocode, technische grondslagen en belastingen uitwendige scheidingsconstructies, norm in ontwikkeling NEN-EN 1090-4 en CE-markering
- Energieprestatie van gebouwen, EPBD, BREEAM, thermische isolatie, luchtdichtheid, isolatiematerialen
- Materiaalkeuze buitenbekleding, tussenconstructie, bevestigingsmaterialen
- Bouwkundig detailleren, voorbeeldprojecten en SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw

Brandcompartiment industriefunctie 2500 m2
- Lichte en andere industriefunctie
- Compartimentsgrootte van 1000 naar 2500 m2
- Consequenties voor het ontwerp
- Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
- Lezen van testrapporten en beoordelingsrapporten, brand- en rookklassering volgens NEN=EN 13501-1 en NEN 6063

Kosten en studiemateriaal

De prijs van de cursus is € 360,- inclusief de syllabus, een inlooplunch en dranken. De cursusprijs is exclusief BTW.

Achtergrond

Het Bouwbesluit stelt steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid en daarmee aan de warmte-isolatie en de luchtdichtheid van de bouwkundige schil. Tijdens het eerste deel van deze middag gaat docent Niels Blauwiekel hier uitgebreid op in. Voor de meeste gebruiksfuncties is de eis voor thermische isolatie verder aangescherpt. Er geldt een gedifferentieerde eis: Rc = 6 voor het dak, Rc = 4,5 voor de gevel en Rc = 3,5 voor de begane-grondvloer. De cursus geeft u een goed beeld hoe u kunt voldoen aan deze eisen, rekening houdend met koudebruggen, luchtdichting en economische aspecten. Daarbij wordt kort ingegaan op de Eurocodes en de in ontwikkeling zijnde norm NEN-EN 1090-4 voor constructies samengesteld uit koudgevormde staal. Verschillende isolatiematerialen worden belicht. Aan de hand van de kwaliteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken van Dumebo-DWS volgen de materiaalkeuze van de buitenbekleding, tussenconstructie en bevestigingsmaterialen. Tenslotte worden verschillende oplossingen voor dak en gevel getoond aan de hand van voorbeeldprojecten en de SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw.

De eisen voor de beperking van uitbreiding van brand bij gebouwen met een industriefunctie worden soepeler. Deze compartimentsgrootte is van 1000 naar 2500 m2 gegaan. Docent Ralph Hamerlinck toont de consequenties voor het ontwerp van industriële hallen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast gaat hij dieper in op de brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen en hoe bouwkundig ontwerpers, bestekschrijvers en werkvoorbereiders hiermee om moeten gaan. Het Bouwbesluit onderscheidt daarbij een lichte en een ‘normale’ industriefunctie. De brandveiligheidseisen voor de lichte industriefunctie zijn onlangs gewijzigd. Nieuw is, dat er aandacht wordt besteed aan het lezen van testrapporten en beoordelingsrapporten om een juiste toepassing te kunnen beoordelen. Daarnaast wordt uitgebreider stilgestaan bij de brand- en rookklassering volgens NEN=EN 13501-1 en NEN 6063.

Heeft u een probleem in uw ontwerp- of bouwpraktijk, dat te maken heeft met de industriebouw? Dit kan als case study tijdens de cursus behandeld worden door één of beide docenten. Voorwaarde is dat u de case study twee weken van tevoren aanlevert bij de organisatie.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met SBRCURnet. Aanmelden is uitsluitend mogelijk via de website van SBRCURnet (15 november 2016). Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088 353 1212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl.

 

Aanmelden is uitsluitend mogelijk via SBRCURnet; klik hier