Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Warmlopen voor koud(gevormd) staal

Donderdag 20 april a.s. organiseert Bouwen met Staal samen met KS Profiel de studiemiddag/avond Warmlopen voor koud(gevormd) staal.

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement
Warmlopen voor koud(gevormd) staal

Doelstelling en thema's

  • Warmlopen voor koud(gevormd) staal geeft informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten van de toepassing van koudgevormde profielen in constructies.
  • Na een (eerste) kennismaking met de constructieve toepassingsmogelijkheden van koudgevormde profielen gaan diverse professionals uit de ontwerp- en uitvoeringspraktijk nader in op de vormvrijheid, de overspanningsmogelijkheden, de opties voor gewichtsreductie, de vrijheid in het bewerken van de profielen (zoals ponsen en stansen) en de conservering.
  • Hierbij wordt vooral aangehaakt bij de actuele, grootschalige opgave voor upgrading en renovatie van bestaande gebouwen in binnenstedelijke gebieden.

Aanleiding

Met koudgevormde profielen zijn flinke besparingen te boeken op de materiaalkosten voor de constructie en op de uitvoeringskosten, bijvoorbeeld dankzij de beperking van het eigen gewicht van de constructie, de beperkte inzet van arbeid en de efficiëncy in verduurzaming. Het rekenen aan koudgevormde profielen wordt echter door de constructeur nog vaak als omslagachtig gezien, waardoor veelal toch maar wordt teruggegrepen op het vertrouwde warmgewalste profiel. Deze studiemiddag verduidelijkt de onderscheidende potentie van 'koud construeren' aan de hand van leerrijke én inspirerende praktijkvoorbeelden, gepresenteerd door direct betrokken experts. Aan de hand van deze praktische toepassingen wordt de essentiële theorie kort uit de doeken gedaan en de gunstige vormvrijheid (profieldoorsnede) getoond. De inleidingen gaan vergezeld van een rondleiding langs de productiefaciliteiten van KS Profiel in Moerdijk en een sfeervol buffet, met alle gelegenheid om bij te praten met nieuwe en 'oude' bekenden.

Bestemd voor

Constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, architecten en medewerkers van staalconstructiebedrijven en docenten.

Niveau

MBO+, HBO en TU

Kenniseenheden

T.b.v. Constructeursregister: 2 KE/PE-punten (Kenniseenheden/Permanente Educatie)

Tijdsduur

1 middag/avond à 4 uur van 14:30 uur tot 20:00 uur (incl. maaltijd)

Waar en wanneer

Moerdijk, donderdag 20 april 2017
KS Profiel, Apolloweg 1, 4782 SB Moerdijk

Programma 20 april 2017

14.30

Ontvangst met koffie en thee

KS Profiel, Moerdijk

14.45

Welkomstwoord

Leendert Noordzij (KS Profiel) en Marco Pauw (Bouwen met Staal)

15.00

Renovatie van de begane-grondvloer in een handomdraai

Gerard Wittebol (VBI)

15.30

De verdieping van staalframebouw

Marco Pauw (Bouwen met Staal)

16.00

Pauze

 

16.15

Koude vormvrijheid leidt tot warm maatpak

Marijn van de Werken (KS Profiel)

16.45

Rondleiding door het bedrijf

onder begeleiding van medewerkers van KS Profiel

17.30

Gatehuizen en andere ervaringen

Govert Dorrenboom (ABT)

18.00

Easy does it! Korte theorie construeren met koudgevormde profielen

Gert-Jan Knüwer (Knüwer Bouwadvies)

18.30

Buffet

 

20.00

Einde

 

Kosten en studiemateriaal

Deelname is gratis, inclusief koffie/thee en maaltijd. Bij afwezigheid zónder afmelding uiterlijk een week voor de bijeenkomst is Bouwen met Staal genoodzaakt € 70,– (per aangemelde persoon, excl. btw) in rekening te brengen.

Thema-info

Het bouwen in binnenstedelijke gebieden is meer dan ooit praktijk van de dag: complete nieuwbouw op binnenstedelijke locaties, maar vooral ook renovatie van bestaande, vaak historische gebouwen, bijvoorbeeld voor nieuwe functies (herbestemming). Met verschillende ingrepen worden deze gebouwen een tweede of derde leven ingeblazen, bijvoorbeeld via uitplinten, optoppen, of zelfs het invoegen of aanbouwen van gehele nieuwe, bouwfysisch zelfstandige ruimten.

Bij deze stedelijke bouwactiviteiten, meer nog dan op andere locaties, is het beperken van de hinder voor de omgeving (mens, dier en milieu) essentieel. Dat vraagt om assemblagebouw met grote, vergaand geprefabriceerde onderdelen. Hierdoor blijven niet alleen de werkzaamheden op de bouwplaats zelf beperkt. Ook het transport naar de bouwlocatie, de noodzaak van weg- en spoorafzettingen, de behoefte aan opslagfaciliteiten en de inzet van bouwmaterieel (om maar enkele belangrijke uitvoeringsaspecten te noemen) worden aanzienlijk gereduceerd.

Voor binnenstedelijk bouwen is een licht gewicht bouwsysteem een meer dan logische keuze. Met zo'n systeem worden de bodem, de bestaande fundering en de bestaande draagconstructie van het gebouw zo weinig mogelijk extra belast. Warmgewalste staalconstructies worden veelvuldig ingezet om aan al deze voorwaarden te voldoen; hierbij wordt het staalskelet naderhand ingevuld met (geprefabriceerde) daken, vloeren en gevels en vervolgens afgewerkt. Een systeem met koudgevormde profielen gaat nog een stapje verder. Analoog aan staalskeletbouw kan de constructie met 'losse' koudgevormde profielen worden opgebouwd, waarbij nog meer wordt bespaard op bouwmaterieel en hulpconstructies. Maar het bouwen kan ook met handzame, geheel geprefabriceerde componenten (gevels, wanden, verdiepingvloeren, de begane-grondvloer van VBI). Hierbij zijn de bouwkundige en desgewenst zelfs de installatietechnische voorzieningen al in de constructieve componenten geïntegreerd. Alles in één. Door de vormvrijheid in het koudprofileren kunnen de doorsnede-eigenschappen nog eens verder worden geoptimaliseerd.

Meer informatie

Deze studiemiddag/-avond wordt georganiseerd door KS Profiel en Bouwen met Staal. Aanmelden is mogelijk via de knop rechtsboven op deze pagina. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco Pauw, Bouwen met Staal, tel. (088) 353 1212, e-mail marco@bouwenmetstaal.nl of bij Heidi van der Lugt, KS Profiel, tel. (0168) 386 240, heidi.vanderlugt@ksprofiel.com.

 

    

Fotocredits van boven naar beneden:

  • renovatievloeren onbekend werk. Architect onbekend. Fotograaf VBI.
  • gatehouses luchthaven Schiphol, Amsterdam-Schiphol. Architect: Benthem Crouwel NACO. Fotograaf onbekend.
  • woongebouw Leeuw van Vlaanderen, Amsterdam. Architect: Heren 5 Architecten. Fotograaf: Luuk Kramer.
  • optop Lage Land, Rotterdam. Architect: Kolpa Architecten, Rotterdam. Fotograaf: Karel Ley.
  • paviljoen Oranjeplein, Den Haag/ Architect:: Archipelontwerpers. Fotograaf: Archipelontwerpers.